Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội 2015, CHK-CNVKTHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CHK (CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVKTHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội (viết tắt: CĐCNVKTHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNVKTHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNVKTHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội năm 2015: Điểm chuẩn CHK - Điểm chuẩn CĐCNVKTHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01 ---
2 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 ---
3 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
4 C340301 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A00; A01 ---
5 C510301 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Kinh Tế Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top