Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi 2015, CDS-CNVQTS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDS (CĐ Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVQTS được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi (viết tắt: CĐCNVQTS) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNVQTS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNVQTS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đồng Nai

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi năm 2015: Điểm chuẩn CDS - Điểm chuẩn CĐCNVQTS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C540204 Công nghệ May A00; A01; D07 ---
2 C540206 Công nghệ Da giày A00; A01; D07 ---
3 C340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D07; D01 ---
4 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D07; D01 ---
5 C340301 Kế toán A00; A01; D07; D01 ---
6 C220201 Tiếng Anh (Thương mại) A01; D07; D01 ---
7 C220204 Tiếng Trung Quốc (Thương mại) A01; D07; D01; D04 ---
8 C510103 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07 ---
9 C480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D07; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Quản Trị Sonadezi mới nhất

Cập nhật:
Top