Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội 2015, CBT-CNVTMHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CBT (CĐ Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVTMHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội (viết tắt: CĐCNVTMHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNVTMHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNVTMHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội năm 2015: Điểm chuẩn CBT - Điểm chuẩn CĐCNVTMHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510103 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A00; A01 ---
2 C510101 Công nghệ kĩ thuật kiến trúc A01; V00 ---
3 C580302 Quản lí xây dựng A00; A01 ---
4 C340301 Kế toán A00; D01 ---
5 C340101 Quản trị kinh doanh A00; D01 ---
6 C340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01 ---
7 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01 ---
8 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 ---
9 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01 ---
10 C220113 Việt Nam học C00; D01 ---
11 C760101 Công tác xã hội C00; D01 ---
12 C900107 Dược A00; B00 ---
13 C720501 Điều dưỡng A00; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội mới nhất

Dự đoán điểm chuẩn trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 2021

Điểm chuẩn trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 2021 như thế nào? Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật thông tin tuyển sinh, phương thức xét tuyển và điểm chuẩn của trường để các bạn thí sinh tham khảo.

Cập nhật:
Top