Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su 2015, CSC-CNCS

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CSC (CĐ Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNCS được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su (viết tắt: CĐCNCS) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNCS và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNCS qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Phước
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Phước

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su năm 2015: Điểm chuẩn CSC - Điểm chuẩn CĐCNCS

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C620110 Khoa học cây trồng A00; B00 ---
2 C510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học A00; A01; B00 ---
3 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
4 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Cao Su mới nhất

Cập nhật:
Top