Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp Huế 2015, CCH-CNH

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCH (CĐ Công Nghiệp Huế) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghiệp Huế trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNH được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế (viết tắt: CĐCNH) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghiệp Huế mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNH và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNH qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Huế

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế năm 2015: Điểm chuẩn CCH - Điểm chuẩn CĐCNH

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C220113 Việt Nam học A00; A01; C00; D01 ---
2 C220201 Tiếng Anh A01; D01 ---
3 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
4 C340201 Tài chính - ngân hàng A00; A01; D01 ---
5 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
6 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; D01 ---
7 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01 ---
8 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01 ---
9 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 ---
10 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01 ---
11 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01 ---
12 C510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 ---
13 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 ---
14 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 ---
15 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 ---
16 C510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00; B00 ---
17 C510402 Công nghệ vật liệu A00; A01; B00 ---
18 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00 ---
19 C540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế mới nhất

Cập nhật:
Top