Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp In 2015, CCI-CNI

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCI (CĐ Công Nghiệp In) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghiệp In trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNI được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In (viết tắt: CĐCNI) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghiệp In mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNI và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNI qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In năm 2015: Điểm chuẩn CCI - Điểm chuẩn CĐCNI

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510501 Công nghệ in A00; A01; D01; D07 ---
2 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01; D07 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In mới nhất

Cập nhật:
Top