Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định 2015, CND-CNNĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CND (CĐ Công Nghiệp Nam Định) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNNĐ được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định (viết tắt: CĐCNNĐ) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNNĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNNĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nam Định

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định năm 2015: Điểm chuẩn CND - Điểm chuẩn CĐCNNĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A00; A01 ---
2 C510503 Công nghệ hàn A00; A01 ---
3 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A00; A01 ---
4 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01 ---
5 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 ---
6 C510206 Công nghệ kĩ thuật nhiệt A00; A01 ---
7 C540204 Công nghệ may A00; A01; D01 ---
8 C210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01 ---
9 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01 ---
10 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
11 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
12 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 ---
13 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01 ---
14 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A00; A01 ---
15 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 ---
16 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01 ---
17 C510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00; A01; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Nam Định mới nhất

Cập nhật:
Top