Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại 2015, CPY-CNTM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CPY (CĐ Công Nghiệp và Thương Mại) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại (viết tắt: CĐCNTM) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNTM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNTM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại năm 2015: Điểm chuẩn CPY - Điểm chuẩn CĐCNTM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D26;D27;D28;D29;D30; C01; D07; D21;D22;D23;D24; D25 ---
2 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí ---
3 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông ---
4 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01;D26;D27;D28;D29;D30; C01; D01;D02;D03;D04;D05;D06 ---
5 C480102 Truyền thông và mạng máy tính ---
6 C340301 Kế toán ---
7 C340201 Tài chính – Ngân hàng ---
8 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00;A01; D26;D27;D28;D29;D30; C01; C02 ---
9 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01;D26;D27;D28;D29;D30; B00;D07;D21;D22;D23;D24; D25 ---
10 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa A00;A01; D26;D27;D28;D29;D30; D07;D21;D22;D23;D24; D25; C02 ---
11 C515901 Công nghệ kỹ thuật địa chất A00;A01; D26;D27;D28;D29;D30; C03; D31;D32;D33;D34;D35; D08 ---
12 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A02; C01; A01; D26;D27;D28;D29;D30 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Thương Mại mới nhất

Cập nhật:
Top