Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng 2015, QPH-CNQP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn QPH (CĐ Công Nghiệp Quốc Phòng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNQP được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng (viết tắt: CĐCNQP) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNQP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNQP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Thọ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Thọ

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng năm 2015: Điểm chuẩn QPH - Điểm chuẩn CĐCNQP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 - Ngành Kế toán A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
2 C340201 - Ngành Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
3 C480201 - Ngành Công nghệ thông tin A00; A01 ---
4 C510201 - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 ---
5 C510301 - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00;A01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng mới nhất

Cập nhật:
Top