Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm 2015, CTP-CNTP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CTP (CĐ Công Nghiệp Thực Phẩm) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNTP được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm (viết tắt: CĐCNTP) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNTP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNTP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Thọ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Thọ

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm năm 2015: Điểm chuẩn CTP - Điểm chuẩn CĐCNTP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C540102 Công nghệ thực phẩm A00; B01 ---
2 C420201 Công nghệ sinh học A00; B01 ---
3 C510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học A00; B01 ---
4 C340301 Kế toán A00; D01 ---
5 C340101 Quản trị kinh doanh A00; D01 ---
6 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; D01 ---
7 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01 ---
8 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 ---
9 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01 ---
10 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm mới nhất

Cập nhật:
Top