Điểm chuẩn Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội 2015, CLH-ĐTĐLHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CLH (CĐ Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn ĐTĐLHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội (viết tắt: CĐ ĐTĐLHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐ ĐTĐLHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ ĐTĐLHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội năm 2015: Điểm chuẩn CLH - Điểm chuẩn CĐ ĐTĐLHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510206 Công nghệ kĩ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07 ---
2 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử,truyền thông A00; A01; D01; D07 ---
3 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 ---
4 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 ---
5 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 ---
6 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 ---
7 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01; D07 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top