Điểm chuẩn Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội 2018, CDH-DLHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDH (CĐ Du Lịch Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội (viết tắt: CĐDLHN) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐDLHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ DLHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội năm 2018: Điểm chuẩn CDH - Điểm chuẩn CĐDLHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 6810207 KỸ thuật chế biến món ăn A00, A01, D01 Điểm chuẩn học bạ: 19.5 11
2 6810201 Quản trị khách sạn A0, A01, D01 Điểm chuẩn học bạ: 21 10
3 6810103 Hưởng dẫn du lịch D01, C00 Điểm chuẩn học bạ: 20 10
4 6220206 Tiếng Anh A00, D01 ---
5 6220206 Tiếng Anh - Quản trị khách sạn. nhà hàng A00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 16.5 12
6 6220206 Tiếng Anh - Quản trị lữ hành, hướng dẫn A00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 16.5 12
7 6810205 Quán trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A0, A01, D01 Điểm chuẩn học bạ: 16.5 12
8 6810101 Quản trị dịch vụ du lịch vả lừ hành A00, A01, D01 Điểm chuẩn học bạ: 20 11
9 6340301 Kế toán A00, A01, D01 Điểm chuẩn học bạ: 16.5 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top