Điểm chuẩn Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại 2013, CKS-DLVTM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKS (CĐ Du Lịch và Thương Mại) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn DLVTM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại (viết tắt: CĐDLVTM) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐDLVTM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ DLVTM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại năm 2013: Điểm chuẩn CKS - Điểm chuẩn CĐDLVTM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A,A1,D1,3 10
2 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1,3 10
3 C220113 Việt Nam học C 11
4 C220113 Việt Nam học D1,3 10
5 C540102 Công nghệ thực phẩm A,A1 10
6 C540102 Công nghệ thực phẩm B 11
7 C220201 Tiếng Anh D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Du Lịch và Thương Mại mới nhất

Cập nhật:
Top