Điểm chuẩn Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương 3 2014, CGS-GTVTTU3

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương 3 năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CGS (CĐ Giao Thông Vận Tải Trung ương 3) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương 3 trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn GTVTTU3 được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương 3 NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương 3 (viết tắt: CĐGTVTTU3) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương 3 mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐGTVTTU3 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ GTVTTU3 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương 3 năm 2014: Điểm chuẩn CGS - Điểm chuẩn CĐGTVTTU3

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510104 Công nghệ kĩ thuật giao thông A,A1,D1 10
2 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
3 C480202 Tin học ứng dụng A,A1,D1 10
4 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A,A1,D1 10
5 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A,A1,D1 10
6 C580302 Quản lí xây dựng A,A1,D1 10
7 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10
8 C840101 Khai thác vận tải A,A1,D1 10
9 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1 10
10 C510105 Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng A,A1,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải Trung ương 3 mới nhất

Cập nhật:
Top