Điểm chuẩn Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II 2014, CGD-GTVT2

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CGD (CĐ Giao Thông Vận Tải II) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn GTVT2 được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II (viết tắt: CĐGTVT2) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐGTVT2 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ GTVT2 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II năm 2014: Điểm chuẩn CGD - Điểm chuẩn CĐGTVT2

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510104 Công nghệ kĩ thuật giao thông A,A1 10
2 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 10
3 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A,A1 10
4 C340301 Kế toán A,A1,D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II mới nhất

Cập nhật:
Top