Điểm chuẩn Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV 2015, CGN-GTVTTU4

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CGN (CĐ Giao thông vận tải Trung ương IV) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn GTVTTU4 được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV (viết tắt: CĐGTVTTU4) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐGTVTTU4 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ GTVTTU4 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Nghệ An

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV năm 2015: Điểm chuẩn CGN - Điểm chuẩn CĐGTVTTU4

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông A00; A01; D26; D27; D28;D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; C02 12
2 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D26; D27; D28;D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; C02 12
3 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D26; D27; D28;D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; C02 12
4 C580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D26; D27; D28;D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; C02 12
5 C340301 Kế toán A00; A01; D26; D27; D28;D29; D30; D01; D02; D03; D04; D05; C02 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV mới nhất

Cập nhật:
Top