Điểm chuẩn Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM 2014, CGT-GTVTTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CGT (CĐ Giao Thông Vận Tải TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn GTVTTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM (viết tắt: CĐGTVTTPHCM) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐGTVTTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ GTVTTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2014: Điểm chuẩn CGT - Điểm chuẩn CĐGTVTTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị kinh doanh A 10
2 C340301 Kế toán A 10
3 C480202 Tin học ứng dụng A 10
4 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng cầu đường) A 10
5 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 10
6 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A 10
7 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10
8 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A 10
9 C840101 Khai thác vận tải A 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top