Điểm chuẩn Cao Đẳng Hàng Hải I 2015, Điểm chuẩn CHH-CĐHH1

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Hàng Hải I năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CHH (CĐ Hàng Hải I) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Hàng Hải I trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn HH1 được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Hàng Hải I NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Hàng Hải I (viết tắt: CĐHH1) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Hàng Hải I mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐHH1 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ HH1 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hải Phòng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Hàng Hải I năm 2015: Điểm chuẩn CHH - Điểm chuẩn CĐHH1

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C840107  Điều khiển tàu biển A00; A01 ---
2 C840202  Tin học ứng dụng A00; A01 ---
3 C840108  Vận hành khai thác máy tàu A00; A01 ---
4 C510201  Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 ---
5 C510301  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01 ---
6 C340301  Kế toán A00; A01; D01 ---
7 C510303  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 ---
8 C840101  Khai thác vận tải A00; A01; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Hàng Hải I mới nhất

Cập nhật:
Top