Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội 2015, CCK-KTCNHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCK (CĐ Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTCNHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội (viết tắt: CĐKTCNHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTCNHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTCNHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội năm 2015: Điểm chuẩn CCK - Điểm chuẩn CĐKTCNHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 ---
2 C340301 Kế toán A00; A01; D01; C02 ---
3 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C02 ---
4 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01; A04 ---
5 C380201 Dịch vụ pháp lí A00; A01; D01; C00 ---
6 C340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01; C00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top