Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng 2014, CDT0407-KTKHĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDT0407 (CĐ Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKHĐN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng (viết tắt: CĐKTKHĐN) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKHĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng năm 2014: Điểm chuẩn CDT0407 - Điểm chuẩn CĐKTKHĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1 Tổng chỉ tiêu NVBS : 1000 10
2 C340301 Kế toán A, A1,D1 Tổng chỉ tiêu NVBS : 1000 10
3 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1,D1 Tổng chỉ tiêu NVBS : 1000 10
4 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A, A1,D1 Tổng chỉ tiêu NVBS : 1000 10
5 C380201 Dịch vụ pháp lý A,A1,C,D1 Môn Ngữ văn nhân hệ số 2 13.32
6 C220201 Tiếng Anh D1 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 13.32

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top