Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ 2011, CEC-KTKTCT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CEC (CĐ Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTCT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ (viết tắt: CĐKTKTCT) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTCT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTCT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Cần Thơ

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ năm 2011: Điểm chuẩn CEC - Điểm chuẩn CĐKTKTCT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 1 Công nghệ thông tin A, D1 10
2 02A Kế toán doanh nghiệp A, D1 10
3 02B Kế toán tài chính Nhà nước A, D1 10
4 03A Tài Chính Nhà Nước A, D1 10
5 03B Thuế Nhà Nước A, D1 10
6 03C Tín dụng Ngân hàng A, D1 10
7 04A Quản trị kinh doanh tổng hợp A, D1 10
8 04B Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu A, D1 10
9 5 Bảo vệ thực vật A 10
10 5 Bảo vệ thực vật B 11
11 6 Chăn nuôi A 10
12 6 Chăn nuôi B 11
13 7 Nuôi trồng thủy sản A 10
14 7 Nuôi trồng thủy sản B 11
15 9 Công nghệ chế biến thủy sản A 10
16 9 Công nghệ chế biến thủy sản B 11
17 10 Quản lý đất đai A 10
18 10 Quản lý đất đai B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Cần Thơ mới nhất

Cập nhật:
Top