Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên 2015, CDB-KTKTĐB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDB (CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTĐB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên (viết tắt: CĐKTKTĐB) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTĐB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTĐB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Điện Biên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Điện Biên

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên năm 2015: Điểm chuẩn CDB - Điểm chuẩn CĐKTKTĐB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; D01 ---
2 C340301 Kế toán A00; D01 ---
3 C620110 Khoa học cây trồng A00; B00 ---
4 C620105 Chăn nuôi A00; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Điện Biên mới nhất

Cập nhật:
Top