Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội 2015, CKN-KTKTHN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKN (CĐ Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTHN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội (viết tắt: CĐKTKTHN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTHN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTHN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội năm 2015: Điểm chuẩn CKN - Điểm chuẩn CĐKTKTHN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A01; A00; D01; B00 ---
2 C340201 Tài chính - Ngân hàng A01; A00; D01; B00 ---
3 C340101 Quản trị kinh doanh A01; A00; D01; C04 ---
4 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A01; A00; D01; B00 ---
5 C220113 Việt Nam học C00; D01; B00; C03 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Hà Nội mới nhất

Cập nhật:
Top