Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang 2015, CKG-KTKTKG

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKG (CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTKG được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang (viết tắt: CĐKTKTKG) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTKG và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTKG qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Kiên Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Kiên Giang

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang năm 2015: Điểm chuẩn CKG - Điểm chuẩn CĐKTKTKG

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 ---
2 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 ---
3 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; C01; C02 ---
4 C51020 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; C02 ---
5 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; C02 ---
6 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; C02 ---
7 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; C02 ---
8 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; C02 ---
9 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14; D15; D01; C04 ---
10 C220201 Tiếng Anh thương mại – du lịch D14; D15; D01; D10 ---
11 C640201 Dịch vụ thú y B00; B03;D07 ---
12 C620301 Nuôi trồng thuỷ sản B00; B03;D07 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Kiên Giang mới nhất

Cập nhật:
Top