Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum 2014, CKO-KTKTKT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKO (CĐ Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTKT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum (viết tắt: CĐKTKTKT) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTKT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTKT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Kon Tum

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum năm 2014: Điểm chuẩn CKO - Điểm chuẩn CĐKTKTKT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị kinh doanh A 10
2 C340301 Kế toán A 10
3 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A 10
4 C850103 Quản lí đất đai A 10
5 C620105 Chăn nuôi B 11
6 C620110 Khoa học cây trồng B 11
7 C620205 Lâm sinh B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế- Kỹ Thuật Kon Tum mới nhất

Cập nhật:
Top