Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng 2014, CKZ-KTKTLĐ

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKZ (CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTLĐ được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng (viết tắt: CĐKTKTLĐ) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTLĐ và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTLĐ qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lâm Đồng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lâm Đồng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng năm 2014: Điểm chuẩn CKZ - Điểm chuẩn CĐKTKTLĐ

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C540102 Công nghệ thực phẩm A,A1 10
2 C420201 Công nghệ sinh học A,A1 10
3 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10
4 C340301 Kế toán A,A1,D1 10
5 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1,D1 10
6 C540102 Công nghệ thực phẩm B 11
7 C420201 Công nghệ sinh học B 11
8 C220201 Tiếng Anh D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Lâm Đồng mới nhất

Cập nhật:
Top