Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam 2015, CKM-KTKTMN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKM (CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTMN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam (viết tắt: CĐKTKTMN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTMN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTMN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam năm 2015: Điểm chuẩn CKM - Điểm chuẩn CĐKTKTMN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480202 Tin học ứng dụng A00; D01; C01; C02 ---
2 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; D01; C01; C02 ---
3 C340301 Kế toán A00; D01; C01; C02 ---
4 C340101 Quản trị Kinh doanh A00; D01; C01; C02 ---
5 C380201 Dịch vụ pháp lý C00; D01; C03; C04 ---
6 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng A00; D01; C01; C02 ---
7 C850103 Quản lí đất đai A00; D01; C01; C02 ---
8 C720501 Điều dưỡng B00; A02; D08; B03 ---
9 C900107 Dược sỹ A00; B00; D07; C02 ---
10 C210405 Thiết kế nội thất A00; D01; C01; C02 ---
11 C510101 Công nghệ kĩ thuật kiến trúc A00; D01; C01; C02 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam mới nhất

Cập nhật:
Top