Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ 2015, CPP-KTKTPT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CPP (CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTPT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ (viết tắt: CĐKTKTPT) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTPT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTPT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Thọ
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Phú Thọ

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ năm 2015: Điểm chuẩn CPP - Điểm chuẩn CĐKTKTPT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
2 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 ---
3 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
4 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Phú Thọ mới nhất

Cập nhật:
Top