Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam 2011, CKQ-KTKTQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam năm 2011 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKQ (CĐ Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam) cho kỳ tuyển sinh năm học 2011 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTQN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam (viết tắt: CĐKTKTQN) năm 2011 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam mới nhất cho năm học 2011. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTQN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Nam

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam năm 2011: Điểm chuẩn CKQ - Điểm chuẩn CĐKTKTQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Kế toán A, D1 10
2 Tài chính – Ngân hàng A, D1 10
3 Quản lý xây dựng A, D1 10
4 Công nghệ thông tin A,D1 10
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10
6 Công nghệ KT XD (XD CN & DD; XD CT giao thông A 10
7 QTKD A, D1 10
8 Pháp lý A. D1 10
9 Pháp lý C 11
10 Quản lý đất đai A 10
11 Quản lý đất đai B 11
12 Lâm nghiệp A 10
13 Lâm nghiệp B 11
14 Chăn nuôi A 10
15 Chăn nuôi B 11
16 Khoa học cây trồng A 10
17 Khoa học cây trồng B 11
18 Nuôi trồng thủy sản A 10
19 Nuôi trồng thủy sản B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Quảng Nam mới nhất

Cập nhật:
Top