Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại 2015, CTH-KTKTTM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CTH (CĐ Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTTM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại (viết tắt: CĐKTKTTM) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTTM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTTM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại năm 2015: Điểm chuẩn CTH - Điểm chuẩn CĐKTKTTM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; B00 ---
2 C340121 Ngành Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; B00 ---
3 C340107  Ngành Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C04 ---
4 C340115 Ngành Marketing A00; A01; D01; C04 ---
5 C340301  Ngành Kế toán A00; A01; D01; C04 ---
6 C340201  Ngành Tài chính Ngân hàng A00; A01; D01; C04 ---
7 C340405 Ngành Hệ thống thông tin quản lí A00; A01; D01; C04 ---
8 C510401 Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; D01; B00 ---
9 C220201 Ngành Tiếng Anh A00; A01; D01; C03 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại mới nhất

Cập nhật:
Top