Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM 2014, CPL-KTKT TPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CPL (CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKT TPHCM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM (viết tắt: CĐKTKT TPHCM) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKT TPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKT TPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM năm 2014: Điểm chuẩn CPL - Điểm chuẩn CĐKTKT TPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A, A1 10
2 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A, A1 10
3 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 10
4 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A, A1 10
5 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 10
6 C340301 Kế toán A, A1, D1 10
7 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 10
9 C220201 Tiếng Anh A1, D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật TP HCM mới nhất

Cập nhật:
Top