Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương 2015, CTW-KTKTTW

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CTW (CĐ Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTTW được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương (viết tắt: KTKTTW) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của KTKTTW và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTTW qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương năm 2015: Điểm chuẩn CTW - Điểm chuẩn KTKTTW

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị kinh doanh A01; D01 ---
2 C340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01 ---
3 C340301 Kế toán A01; D01 ---
4 C480201 Công nghệ thông tin A01; D01 ---
5 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Trung Ương mới nhất

Cập nhật:
Top