Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh 2015, CCS-CNHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCS (CĐ Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNHCM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh (viết tắt: CĐCNHCM) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2015: Điểm chuẩn CCS - Điểm chuẩn CĐCNHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C210404 Thiết kế thời trang A; A1; B; D 12
2 C220201 Tiếng Anh A; A1; B; D 12
3 C340101 Quản trị kinh doanh A; A1; B; D 12
4 C340301 Kế toán A; A1; B; D 12
5 C480201 Công nghệ thông tin A; A1; B; D 12
6 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A; A1; B; D 12
7 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A; A1; B; D 12
8 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A; A1; B; D 12
9 C540202 Công nghệ sợi, dệt A; A1; B; D 12
10 C540204 Công nghệ may A; A1; B; D 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh mới nhất

Cập nhật:
Top