Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc 2012, CKA-KTKTVP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKA (CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTKTVP được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc (viết tắt: CĐKTKTVP) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTKTVP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTKTVP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Vĩnh Phúc

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc năm 2012: Điểm chuẩn CKA - Điểm chuẩn CĐKTKTVP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480102 Truyền thông và mạng máy tính D1 10.5
2 C340301 Kế toán A,A1 10
3 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10
4 Điều dưỡng A, A1 10
5 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A,A1 10
6 C640201 Dịch vụ thú y A 10
7 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10
8 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển & tự động A,A1 10
9 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A,A1,D1 10
10 C640201 Dịch vụ thú y B 11
11 C340301 Kế toán D1 10.5
12 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Vĩnh Phúc mới nhất

Cập nhật:
Top