Điểm chuẩn Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên 2012, CKT-KTTCTN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKT (CĐ Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTTCTN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên (viết tắt: CĐKTTCTN) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTTCTN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTTCTN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Thái Nguyên

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên năm 2012: Điểm chuẩn CKT - Điểm chuẩn CĐKTTCTN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 Toàn trường A Mức điểm tính cho HSPT KV3. Các khu vực khác được hưởng mức ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của trường và Bộ Giáo dục & Đào tạo 15.5

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Tài Chính Thái Nguyên mới nhất

Cập nhật:
Top