Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân 2012, CVX-KTCNVX

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CVX (CĐ Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTCNVX được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân (viết tắt: CĐKTCNVX) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTCNVX và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTCNVX qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân năm 2012: Điểm chuẩn CVX - Điểm chuẩn CĐKTCNVX

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 toàn khối A 10
2 Toàn Khối B 11
3 Toàn Khối D1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật-Công Nghệ Vạn Xuân mới nhất

Cập nhật:
Top