Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi 2012, CCQ-KTCNQN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi năm 2012 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CCQ (CĐ Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi) cho kỳ tuyển sinh năm học 2012 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTCNQN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi (viết tắt: CĐKTCNQN) năm 2012 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi mới nhất cho năm học 2012. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTCNQN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTCNQN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Quảng Ngãi

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi năm 2012: Điểm chuẩn CCQ - Điểm chuẩn CĐKTCNQN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A 10
2 C340301 Kế toán A 10
3 C340101 Quản trị kinh doanh A 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Quảng Ngãi mới nhất

Cập nhật:
Top