Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM 2014, CKP-KTLTTTPHCM

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CKP (CĐ Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn KTLTTTPHCM được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM (viết tắt: CĐKTLTTTPHCM) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐKTLTTTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ KTLTTTPHCM qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM năm 2014: Điểm chuẩn CKP - Điểm chuẩn CĐKTLTTTPHCM

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C480201 Công nghệ thông tin A, A1 10
2 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí A, A1 10
3 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô A, A1 10
4 C510206 Công nghệ kĩ thuật nhiệt A, A1 10
5 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A, A1 10
6 C540204 Công nghệ may A, A1 10

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM mới nhất

Cập nhật:
Top