Điểm chuẩn Cao Đẳng Lạc Việt 2015, Điểm chuẩn CLV-CĐLV

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Lạc Việt năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CLV (CĐ Lạc Việt) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Lạc Việt trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LV được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Lạc Việt NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Lạc Việt (viết tắt: CĐLV) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Lạc Việt mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐLV và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ LV qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Lạc Việt năm 2015: Điểm chuẩn CLV - Điểm chuẩn CĐLV

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340301 Kế toán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07 ---
2 C340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07 ---
3 C340101 Quản trị kinh doanh A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D01; D02; D03; D04; D05; D06 ---
4 C340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C02; C01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Lạc Việt mới nhất

Cập nhật:
Top