Điểm chuẩn Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm 2015, CLT-LTTP

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CLT (CĐ Lương Thực Thực Phẩm) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn LTTP được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm (viết tắt: CĐLTTP) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐLTTP và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ LTTP qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm năm 2015: Điểm chuẩn CLT - Điểm chuẩn CĐLTTP

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C540102 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D01 ---
2 C340301 Kế toán A00; A01; D01 ---
3 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 ---
4 C420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 ---
5 C540110 Quản lí chất lượng thực phẩm A00; A01; B00; D01 ---
6 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 ---
7 C540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D01 ---
8 C540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D01 ---
9 C510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Lương Thực Thực Phẩm mới nhất

Cập nhật:
Top