Điểm chuẩn Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật 2015, CNC-NNCNVN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CNC (CĐ Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNCNVN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật (viết tắt: CĐNNCNVN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐNNCNVN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ NNCNVN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bắc Ninh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật năm 2015: Điểm chuẩn CNC - Điểm chuẩn CĐNNCNVN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C240101 Quản Trị Kinh Doanh A00; A01; B00; D01 12
2 C340301 Kế Toán A00; A01; B00; D01 12
3 C220201 Tiếng Anh A00; A01; D01 12
4 C220209 Tiếng Nhật A00; A01; D01 12
5 C220113 Việt Nam học (hướng dẫn du lịch) C00; A01; D01; B00 12
6 C480201 Công Nghệ Thông Tin A00; A01; B00; D01 12
7 C220204 Tiếng Trung quốc A00; A01; D01 12
8 C220210 Tiếng Hàn quốc A00; A01; D01 12
9 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; B00; D01 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ – Công Nghệ Việt Nhật mới nhất

Cập nhật:
Top