Điểm chuẩn Cao Đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc 2015, CDP-CNVNNĐB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CDP (CĐ Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn CNVNNĐB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc (viết tắt: CĐCNVNNĐB) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐCNVNNĐB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ CNVNNĐB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Lạng Sơn
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Lạng Sơn

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc năm 2015: Điểm chuẩn CDP - Điểm chuẩn CĐCNVNNĐB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C340101 Quản trị Kinh doanh A00; A01; D00 ---
2 C340301 Kế toán A00; A01; D00 ---
3 C620102 Khuyến nông A00; A01; D00; B00 ---
4 C620105 Chăn nuôi A00; A01; D00; B00 ---
5 C620110 Khoa học cây trồng A00; A01; D00; B00 ---
6 C620201 Lâm nghiệp A00; A01; D00; B00 ---
7 C640201 Dịch vụ thú y A00; A01; D00; B00 ---
8 C850103 Quản lí đất đai A00; A01; D00; B00 ---
9 C620116 Phát triển nông thôn A00; A01; D00; B00 ---
10 C620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; A01; D00; B00 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc mới nhất

Cập nhật:
Top