Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ 2013, CNN-NNNB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ năm 2013 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CNN (CĐ Nông Nghiệp Nam Bộ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2013 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NNNB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ (viết tắt: CĐNNNB) năm 2013 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ mới nhất cho năm học 2013. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐNNNB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ NNNB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Tiền Giang
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Tiền Giang

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ năm 2013: Điểm chuẩn CNN - Điểm chuẩn CĐNNNB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C620110 Khoa học cây trồng A,A1 10
2 C620110 Khoa học cây trồng B 11
3 C620112 Bảo vệ thực vật A,A1 10
4 C620112 Bảo vệ thực vật B 11
5 C620105 Chăn nuôi A,A1 10
6 C620105 Chăn nuôi B 11
7 C640201 Dịch vụ thú y A,A1 10
8 C640201 Dịch vụ thú y B 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ mới nhất

Cập nhật:
Top