Điểm chuẩn Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ 2015, CNP-NTPTNTBB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CNP (CĐ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn NTPTNTBB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ (viết tắt: CĐNTPTNTBB) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐNTPTNTBB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ NTPTNTBB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ năm 2015: Điểm chuẩn CNP - Điểm chuẩn CĐNTPTNTBB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C620105 Chăn nuôi A00; B00 12
2 C420201 Công nghệ sinh học A00; B00 12
3 C640201 Dịch vụ thú y A00; B00 12
4 C340301 Kế toán A00; A01; D01 12
5 C620110 Khoa học cây trồng A00; B00 12
6 C620102 Khuyến nông A00; B00 12
7 C620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01 12
8 C620116 Phát triển nông thôn A00; B00 12
9 C850103 Quản lý đất đai A00; B00 12
10 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 12
11 C340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 12
12 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01 12

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bắc Bộ mới nhất

Cập nhật:
Top