Điểm chuẩn Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I 2015, CPT-PTTH1

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CPT (CĐ Phát Thanh Truyền Hình I) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PTTH1 được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I (viết tắt: CĐPTTH1) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐPTTH1 và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ PTTH1 qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nam

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I năm 2015: Điểm chuẩn CPT - Điểm chuẩn CĐPTTH1

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C320101 Báo chí A00; A01; C00; D01 ---
2 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 ---
3 C480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07; D01 ---
4 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A00; D01; D07; D01; ---
5 C220201 Tiếng Anh A01; D07; D01 ---
6 C340301 Kế toán A00; A01; D07; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình I mới nhất

Cập nhật:
Top