Điểm chuẩn Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II 2014, CPS-PTTH II

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II năm 2014 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CPS (CĐ Phát Thanh Truyền Hình II) cho kỳ tuyển sinh năm học 2014 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PTTH II được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II (viết tắt: CĐPTTH II) năm 2014 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II mới nhất cho năm học 2014. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐPTTH II và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ PTTH II qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II năm 2014: Điểm chuẩn CPS - Điểm chuẩn CĐPTTH II

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 C510302 Công nghệ KT điện tử, truyền thông A, A1, D1 10
2 C480202 Tin học ứng dụng A, A1, D1 10
3 C320101 Báo chí C, D1 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Phát Thanh Truyền Hình II mới nhất

Cập nhật:
Top