Điểm chuẩn Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng 2015, CPN-PĐ ĐN

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng năm 2015 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn CPN (CĐ Phương Đông – Đà Nẵng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2015 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn PĐ ĐN được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng (viết tắt: CĐPĐ ĐN) năm 2015 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2015. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐPĐ ĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ PĐ ĐN qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng năm 2015: Điểm chuẩn CPN - Điểm chuẩn CĐPĐ ĐN

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51720501 ĐIỀU DƯỠNG B00; A00; D08; B03 ---
2 51900107 DƯỢC A00; B00; D07; C02 ---
3 51340101 QUẢN TRỊ KINH DOANH A00; A01; D01; C01 ---
4 51340103 QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH A00; A01; D01; C01 ---
5 51340301 KẾ TOÁN A00; A01; D01; C01 ---
6 51340201 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A00; A01; D01; C01 ---
7 51510301 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ A00; A01; C01; D01 ---
8 51480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00; A01; D01; C01 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Phương Đông – Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top