Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu 2018, C52-SPBRVT

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C52 (CĐ Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPBRVT được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu (viết tắt: CĐSPBRVT) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPBRVT và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPBRVT qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Bà Rịa- Vũng Tàu
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Bà Rịa- Vũng Tàu

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018: Điểm chuẩn C52 - Điểm chuẩn CĐSPBRVT

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 Điểm chuẩn học bạ: 20 15
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C15, D01 Điểm chuẩn học bạ: 22.5 15
3 51140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D90 Điểm chuẩn học bạ: 16.5 15
4 51140218 Sư phạm Lịch sử A07, C00, C15, D78 Điểm chuẩn học bạ: 16.5 15
5 51220201 Tiếng Anh Điểm chuẩn học bạ: 19 13
6 51220209 Tiếng Nhật Điểm chuẩn học bạ: 18 13
7 51340301 Kế toán Điểm chuẩn học bạ: 16.5 11
8 51340406 Quản trị văn phòng Điểm chuẩn học bạ: 16.5 11

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất

Cập nhật:
Top