Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng 2018, C06-SPCB

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C06 (CĐ Sư Phạm Cao Bằng) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPCB được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng (viết tắt: CĐSPCB) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPCB và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPCB qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Cao Bằng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Cao Bằng

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng năm 2018: Điểm chuẩn C06 - Điểm chuẩn CĐSPCB

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140201 Giáo dục mầm non A02, C00, C03, D01 Điểm chuẩn học bạ: 17.75 18.5
2 51140202 Giáo dục tiểu học A00, A02, C00, D01 Điểm chuẩn học bạ: 17.75 15
3 51140213 Sư phạm tiếng anh D01, D10, D14, D15 Điểm chuẩn học bạ: 17.75 15
4 6220209 Tiếng trung quốc Điểm chuẩn học bạ: 17.75 ---

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng mới nhất

Cập nhật:
Top