Điểm chuẩn Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk 2018, C40-SPĐL

Tra cứu điểm chuẩn của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk năm 2018 chính thức: cập nhật mới nhất điểm xét tuyển sinh và điểm chuẩn C40 (CĐ Sư Phạm Đăk Lăk) cho kỳ tuyển sinh năm học 2018 chính xác nhất. Tìm kiếm và xem thông tin tuyển sinh mới nhất về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng dự kiến và chính thức; điểm sàn và điểm xét tuyển dự kiến của Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk trong kỳ tuyển sinh năm học này. Cập nhật thông tin điểm chuẩn SPĐL được công bố chính thức bởi Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk NHANH và SỚM nhất tại Việt Nam.

Thông tin điểm xét tuyển tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk (viết tắt: CĐSPĐL) năm 2018 CHÍNH XÁC qua các năm bao gồm các thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk mới nhất cho năm học 2018. Cập nhật điểm xét tuyển lấy từ điểm tốt nghiệp THPT quốc gia hoặc điểm xét tuyển học bạ của CĐSPĐL và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn (ĐC) và điểm sàn (ĐS) dự kiến của kỳ tuyển sinh CĐ SPĐL qua các năm.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đắk Lắk
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đắk Lắk

Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk năm 2018: Điểm chuẩn C40 - Điểm chuẩn CĐSPĐL

# Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Ghi chú Điểm chuẩn
1 51140202 SP Tiểu học A00, B00, C01, D01 15
2 51140209 SP Tóan học A00, A01, D01, D07 15
3 51140211 SP Vật lý A00, A01, A02, C01 15
4 51140213 SP Sinh học B00, B02, B05, D08 15
5 51140217 SP Ngữ văn C00, D01, C14, D15 15
6 51140219 SP Địa lý B02, C00, D01, D15 15
7 51140231 SP Tiếng anh D01, D10, D11, D15 15

Thông tin điểm chuẩn, điểm sàn tuyển sinh của Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đăk Lăk mới nhất

Cập nhật:
Top